توزیع بسته کمک معیشتی باهمکاری پایگاه شهید زارچی پور وپرسنل شهرداری منطقه یک

توزیع بسته کمک معیشتی باهمکاری پایگاه شهید زارچی پور وپرسنل شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک : به مناسبت فراررسیدن ماه محرم . تعدادی بسته معیشتی با همکاری پرسنل این منطقه از طرف پایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور به نیازمندان اهداء گردید.

آقای مهندس میرهاشمی فرمانده پایگاه شهید زارچی پور ضمن تشکر از پرسنل خاطرنشان ساخت که این روندهمچنان ادامه خواهد داشت.