نصب نیمکت و سطل های زباله جدید در معابر منطقه چهار شهرداری

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد از خرید و نصب نیمکت و سطل های زباله جدید در معابر مختلف منطقه چهار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد - مظاهر طیبی گفت: عملیات نصب مبلمان شهری از جمله نیمکت و سطل زباله های جدید در خیابان های فراهانی، ابوریحان و خیابان مسجد بتول آزادشهر انجام شد.

وی با بیان اینکه نصب مبلمان شهری در مناطق مختلف منطقه چهار ادامه دارد، هدف از اجرای مبلمان شهری را توسعه امکانات شهری و رفاه و آسایش شهروندان منطقه دانست.​​​​​​​