معاونت مالی و اقتصادی

امیـر شاکـری
معاون مالی و اقتصادی
تلفن تماس: 33133700-035

خدمات معاونت

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه درآمد، منابع مالی و بهربرداری اقتصادی از املاک شهرداری ​​​​​​​

نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری ​​​​​​​

نظارت بر وصول درآمد ​​​​​​​

نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها ​​​​​​​

نظارت برتامین امکانات و  حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری

ادارات زیر مجموعه

مدیریت امور مالی

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت املاک و مستغلات

سید جعفر دشتکی
مدیر امور مالی
03533133741   
 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها

 • احصاء و بروز رسانی حسابداری قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات شهرداری جهت ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری های مدیریتی

 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه

 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری

 • اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی

 • تامین کالا و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه شهرداری

 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

رضا الهیاری
مدیریت تشخیص وصول درآمد
03533133721
 • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

 • برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

 • صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

 • بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد

 • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

 • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها​​​​​​​

محسن دهقان بنادکی
مدیریت املاک و مستغلات
03533133757
 • ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

 • برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

 •  بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.

 • اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

 • ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

 • اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

 • بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

 • اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری

 • اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها

 • اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری

تماس با ما

آدرس
 • آدرس شهرداری مرکز: یزد -میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید مطهری
تلفن 
035-33130
پست الکترونیک
info@yazd.ir