معاونت خدمات شهری

حمید رضا رحیمدل
معاون خدمات شهری

​​​​​​​​​​​​​تلفن تماس: 03533133500

ساختار سازمانی

خدمات معاونت

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان ​​​​​​​

برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر ​​​​​​​

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری

برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

ادارات زیر مجموعه

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محمدرضا میرجلیلی   
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
03533133507
  • سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 

  • برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

  • تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها 

  • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیریت های مناطق و سازمانهای حوزه خدمات شهری شهرداری یزد

ابوالقاسم ابوالحسنی
  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری
   37252046
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و رفع  تخلفات شهری

  • نظارت بر بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر ، ساخت و سازهای غیر مجاز، متکدیان و تصرفهای غیر مجاز

  • پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی، مراجعه به دادسرا و دادگستری وهماهنگی با نیروی انتظامی

  •  پیگیری امور اجرائیات شهرداری  ​​​​​​​

تماس با ما

آدرس
  • آدرس شهرداری مرکز: یزد -میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید مطهری
تلفن 
۰۳۵-33133500
پست الکترونیک
info@yazd.ir