سامانه نظرسنجی


با توجه به گستردگی وظایف شهرداری و فعالیت در حوزه های مختلف، نیاز به نظرسنجی و رضایت سنجی از خدمات شهرداری محرز می باشد. لذا در راستای دسترسی راحتتر و سریع تر به پاسخ دهندگان و استفاده موثر از ماژولهای هوشمند جهت تجزیه، تحلیل داده ها و حذف مرحله وقت گیر ورود داده ها، شهرداری یزد با تهیه  نرم افزار نظرسنجی این نیاز را برطرف نموه و زمینه تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی شهروندان و مراجعه کنندگان را فراهم نموده است.

​​​​​​​
​​​​​​​
سامانه نظرسنجی