سامانه نظارت بر فعالیت نگهبانان (ناظر)


Responsive Image
 این سامانه با هدف کنترل و رصد حرکت نگهبانان پارک‌ها تهیه گردیده است. عملکرد سامانه به این صورت است که نگهبانان با مراجعه به محل­های از پیش تعیین شده ابتدا احراز هویت می‌شوند و سپس چک لیست مربوط به بازرسی هر یک از نقاط را تکمیل می‌کنند. بدین ترتیب ضمن بررسی نقاط حساس و طی مسیرهای مشخص می‌توان گزارشات گوناگونی از مشکلات احتمالی در اختیار داشت. این سامانه که از دو بخش موبایل و وب تشکیل گردیده است؛ دارای قابلیت‌های فراوانی است که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می‌گردد.
سطوح دسترسی: در این سامانه سطوح دسترسی به صورت داینامیک طراحی شده و با توجه به نیاز، قابلیت اختصاص دادن هر یک از بخش‌ها به افراد مختلف وجود دارد.
تعریف محدوده و منطقه: از آنجایی که برخی از پارک­ها و فضاها دارای گستردگی فراوانی می‌باشد و ممکن است هر یک از آنها خود به بخش‌های زیر مجموعه تقسیم گردد در این سامانه این قابلیت دیده شده تا بتوان برای یک محدوده اصلی چند منطقه تعریف نمود و به هر یک از آنها نقاط بازدید را اختصاص داد و با تعیین ترتیب نقاط بازدید، مسیر پیمایش نگهبانان را تعیین نمود.
اختصاص QR code: از آنجایی که در فضاهای بسته و چند طبقه نمی‌توان از GPS به تنهایی استفاده نمود، این بخش به سیستم اضافه شد که با تولید QR codeهای ویژه برای هر بخش بتوان حضور در محل را تشخیص داد.
تعریف چک لیست: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که کلیه چک لیست‌هایی که می‌بایست در نقاط تکمیل گردد توسط مدیر سیستم طراحی و به نقاط تخصیص داده می‌شود.
تخصیص ناظر و سر شیفت: در این سامانه این قابلیت وجود دارد تا برای هر محدوده یک ناظر و یک سرشیفت تعیین گردد تا در صورتی که هر یک از نگهبانان در بازه‌های زمانی تعیین شده در نقاط مورد نظر حضور پیدا نکردند و یا از منطقه مورد نظر خارج شدند هشداری برای سرشیفت و ناظر ارسال گردد تا بتوان موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
ارسال گزارشات موردی: علاوه بر گزارشات چک لیست‌ها در بسیاری از موارد لازم است تا بتوان گزارشات خاصی را برای سرشیفت یا مدیر مربوطه ارسال نمود به همین دلیل سامانه این قابلیت را در اختیار نگهبانان قرار می‌دهد تا گزارشات خود را به همراه عکس‌های لازم برای هر مسئول مربوطه ارسال کنند.
گزارشات پیشرفته و کاربردی: به جرات می‌توان گفت مهمترین بخش از هر سامانه گزارشات آن می‌باشد. در این سامانه انواع گزارشات به گونه‌ای طراحی شده که می‌توان ریز عملکرد هر یک از نگهبانان و یا وضعیت هر یک از چک لیست‌ها را بررسی نمود، همچنین با استفاده از گزارشات کلی می‌توان یک دید کلی از یک محدوده و یا منطقه داشت.
​​​​​​​
سامانه نظارت بر فعالیت نگهبابان پارکها
دانلود سامانه