سامانه آتش نشان


سامانه مدیریت مرکز ارتباط آتش نشانی به منظور تسهیل در ارسال گزارشات حوادث توسط شهروندان از طریق اپلیکیشن موبایل و تسهیل نظارت بر فرایند خدمات SOS برای سازمان آتش نشانی توسعه داده شده است.
این سامانه دارای مدیریت ایستگاههای آتش نشانی، مدیریت ناوگان هر ایستگاه، امکان رصد آنلاین بصورت لحظه و به لحظه و ... است.
پس از نصب اپلیکیشن آتش نشان با روشن کردن موقعیت یاب گوشی تان بدون این که نیاز به وارد کردن آدرس محل وقوع حادثه داشته باشید می توانید مرکز ارتباطات آتشنشانی را سریعاً مطلع کنید و با این کار در کمترین زمین با اطلاع  آن مرکز به نزدیکترین ایستگاه، آتش نشانان فورا به محل حادثه اعزام خواهند شد.
SOS یک سامانه مکان محور برای مدیریت فرایندهای امدادی است که در حال حاضر برای آتش نشانی به دست اجرا درامده است. در این نسخه پلتفرم به صورت SOA اضافه شده است که در اینده دست ما را برای اضافه کردن خدمات بدون بروز رسانی باز خواهد گذاشت.
 • پیاده‌سازی یکپارچه با سامانه شهربین
 • ثبت گزارش حادثه همراه با عکس، صوت یا فیلم توسط شهروندان احراز هویت شده با شماره موبایل
 • جلوگیری از ثبت گزارشات حادثه متعدد در زمان کوتاه توسط یک شهروند
 • جلوگیری از ثبت گزارشات در فاصله مکانی کم از هم توسط یک شهروند
 • پیشنهاد نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه
 • ثبت دستی ناوگان اعزامی از ایستگاه مشخص شده
 • مدیریت ایستگاه‌های آتش‌نشانی
 • مدیریت ناوگان هر ایستگاه
 • ثبت دستی گزارش آتش‌سوزی
 • امکان اصلاح نقطه حادثه توسط مرکز ارتباط آتش‌نشانی
 • امکان تایید یا رد گزارش توسط مرکز ارتباط آتش‌نشانی
 • امکان رصد لحظه به لحظه خودروی امدادی
 • ارسال اطلاعات و مکان حادثه به اپ خودروهای امدادای عزام شده
 • اپ خودروی امدادی جهت مشاهده مکان و جزییات حادثه، مسیریابی به محل حادثه و ارسال موقعیت خودرو به سرور شهربین
 • افزودن زیرساخت ارتباط صوتی و تصویری بین مرکز ارتباط آتش‌نشانی، ناوگان و ایستگاه‌ها
 • امکان قرار دادن شهروند در بلک لیست​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
دانلود برنامه آتش نشان