معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مجید بیکی
​​​​​معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

تلفن تماس: 03533133200

خدمات معاونت

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه مدیریت، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری یزد

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها  و مقررات استخدامی

تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری

برنامه ریزی به منظور تامین خدمات پشتیبانی شهرداری

برنامه ریزی به منظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری

ادارات زیر مجموعه

مدیریت برنامه و بودجه

  مدیریت نوسازی و تحول اداری

مدیریت سرمایه انسانی

محمدرضا میرشمسی
مدیریت برنامه و بودجه
03533133220
 • تدوین برنامه های یکساله و بلند مدت شهرداری با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط

 • تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهرداری

 • طراحی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهت ارتقاء بهره وری مدیریت شهرداری

 • ارزیابی فنی اقتصادی و اولویت بندی کلیه طرح های عمرانی و پروژه های حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته

 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

 • ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه های شهرداری

 • پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه های مختلف

 • برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت‌هاي مختلف .

 • بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري

 • تهيه و تنظيم بودجه، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط

 • تبیین و تدوین تعرفه های شهرداری با همکاری مدیریت ها و سازمان های وابسته و پیگیری تصویب  و ابلاغ آن در مراجع ذیربط

 • نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا

 • نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب

 • طراحی و اجراي مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه‌ها و اهداف كلي برنامه‌هاي چشم‌انداز توسعه

 • نظارت بر حسن اجراي صحيح دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مربوط به بودجه در كليه واحدهاي مربوطه

 • نظارت و کنترل بر پروژه های حوزه ستادی و مناطق شهرداری و سازمان های وابسته

 • مدیریت نگهداری اسناد فنی، مطالعات و پروژه های شهرداری جهت بهره برداری واحدهای تخصصی شهرداری ​​​​​​​

سیدمحمدعلی شبانی
  مدیریت نوسازی و تحول اداری
03533133225
 • تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری و سازمان های وابسته

 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور تامین فناوری اطلاعات و امنیت آن و نظام شهرداری الکترونیک حوزه ستادی و مناطق با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری و سازمانهای وابسته در چارچوب ضوابط

 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در حوزه ستادی و مناطق شهرداری

 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمانهای حوزه ستادی و مناطق شهرداری

 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

 • تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته

 • مدیریت تحقیق و توسعه دانش شهرداری یزد

علی عبدالهی
مدیریت سرمایه انسانی
03533133210
 • تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری و سازمان های وابسته

 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور تامین فناوری اطلاعات و امنیت آن و نظام شهرداری الکترونیک حوزه ستادی و مناطق با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری و سازمانهای وابسته در چارچوب ضوابط

 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در حوزه ستادی و مناطق شهرداری

 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمانهای حوزه ستادی و مناطق شهرداری

 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

 • تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته

 • مدیریت تحقیق و توسعه دانش شهرداری یزد

تماس با ما

آدرس

 • میدان آزادی , شهرداری مرکز , طبقه سوم ساختمان جدید , معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  ​​​​​​​
تلفکس
۳۷۲۶۰۶۴۴ -۰۳۵
پست الکترونیک
۸۹۱۷۶۹۸۶۳۹