• جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

حضور سرمایه گذارانی از کشور کره در شهرداری یزد