مجموعه تجاری تفریحی باغ ملی

 

به آگاهي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي تخصص، تجربه و سابقه مرتبط مي رساند؛ شهرداري يزد در نظر دارد از طريق مشاركت جهت اجراي پروژه "مجموعه تجاری تفریحی باغ ملی" نسبت به انتخاب شريك اقدام نماید. لذا متقاضیان مشارکت در سرمايه گذاری مي توانند، جهت ارائه نحوه سرمایه گذاری خود در این پروژه با در نظر داشتن ضوابط و شرایط ذکر شده در اسناد فراخوان از روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1395/7/17 براي دريافت اسناد فراخوان به دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد يا پورتال دفتر مذكور مراجعه و حداكثر تا ساعت 10روز شنبه مورخ 1395/8/22نسبت به تكميل و تحويل اسناد ياد شده اقدام نمايند. بديهي است به اسناد و مدارك ارسالي بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد. شركت كنندگان با ارائه اسناد و مدارك لازم اولاً نسبت به اثبات توانمندي خويش براي انجام پروژه حاضر اقدام و ثانياً شهرداري پس از احراز توانمندي، طرح ها و پيشنهادات واصله را بررسي و شريك واجد شرايط را انتخاب خواهد نمود.

نشاني دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد: بلوار شهید سید محمدپاک نژاد ـ بین چهارراه فرهنگیان و میدان آبنما ـ کوچه فاتح (محل سابق سازمان تاکسیرانی یزد)  نشاني پورتال: www.mosharekat.yazd.ir

1 ـ هزينه هاي مربوط به آگهي فراخوان به عهده برنده فراخوان مي باشد.

2 ـ  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

3 ـ پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از تمامی اسناد دریافتی را با قید قبولی کلیه شرایط مندرج درآن امضاء و به پیشنهاد مورد نظر خود ضمیمه نموده و تسلیم نمایند.

4 ـ پيشنهاد مي بايست از حيث میزان سرمایه گذاری، سهم شهرداری از فروش، طول دوران مشارکت و مدت اجرای پروژه مشخص و معين باشد.

5 ـ شركت در فراخوان به منزله قبول شرايط و تكاليف مورد نظر هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري يزد مي باشد.

6 ـ بررسی پیشنهادهای دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تشخیص برنده و ابلاغ به برنده فراخوان حداکثر ظرف مدت دو هفته انجام خواهد پذیرفت.

خلاصه اطلاعات پروژه

نشانی محل اجرای پروژه: یزد ـ میدان آزادی ـ بوستان باغ ملی

مشخصات پروژه : طراحی و اجرای پروژه مجموعه تجاری تفریحی باغ ملی به روش  B.O.T (ساخت، بهره برداری و انتقال) براساس طرح و مشخصات مورد تایید هیات عالی سرمایه گذاری در انجام مشارکت فی مابین.

سپرده شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانکی از سوی بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا اوراق مشارکت و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره2091520071 بانک تجارت شعبه شهرداری یزد به مبلغ 200/000/000(دویست میلیون ريال).                                                            

       روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري يزد